Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

 1. Kto i kiedy może się ubiegać o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7?
 2. Okres na jaki może zostać przyznana refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
 3. W jakiej wysokości może zostać dokonana refundacja?
 4. Jak ubiegać się o przyznanie refundacji kosztów opieki na dzieckiem do lat 7?

1. Kto i kiedy może się ubiegać o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7?

Starosta (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) może refundować koszty opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko do lat 7, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, jeżeli podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Okres na jaki może zostać przyznana refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 przysługuje przez okres:

 
 
 • do 6 miesięcy, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia, jeżeli bezrobotny został skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

3. W jakiej wysokości może zostać dokonana refundacja?

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 przysługuje w wysokości uzgodnionej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.
Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę poniesionych kosztów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

4. Jak ubiegać się o przyznanie refundacji kosztów opieki na dzieckiem do lat 7?

Warunkiem przyznania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, Dział Instrumentów Rynku Pracy, pok. 7, wniosku o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 wraz z załącznikami, tj.:

 • akt urodzenia dziecka;
 • dokument poświadczający stan cywilny lub prawomocne orzeczenie sądu o separacji, lub zaświadczenie z zakładu penitencjarnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez współmałżonka;
 • dokument potwierdzający ponoszenie kosztów na opiekę nad dzieckiem / osobą zależną (zaświadczenie z przedszkola, żłobka itp.);
 • dokument potwierdzający stan zdrowia osoby zależnej – zapis świadczący, że osoba jest zależna (w przypadku refundacji kosztów opieki nad osobą zależną);
 • umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna (w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).

Zwrotu kosztów opieki dokonuje się za okresy miesięczne, na podstawie złożonego wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 wraz z:

 • dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7, np. rachunek za żłobek, przedszkole.;
 • zaświadczeniem od Pracodawcy potwierdzającym przepracowanie danego miesiąca i uzyskane wynagrodzenie (w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).

Na powyższych zasadach istnieje możliwość przyznania refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.

UWAGA!
Refundacja kosztów opieki na dzieckiem (dziećmi) do lat 7/osobą zależną jest świadczeniem fakultatywnym i podlega limitowaniu w ramach środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.


 

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,8 (ocen: 5)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 29 grudnia 2009
Zmodyfikowano:06 lutego 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy