Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę
Pobierz Pliki
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Pobierz Pliki

Stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę

Bezrobotnym, którzy podejmują dalszą naukę celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych przysługuje stypendium na kontynuowanie nauki.
 1. Kto może ubiegać się o stypendium?
 2. Jak długo można pobierać stypendium?
 3. Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

1.Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się bezrobotni spełniający łącznie następujące warunki:

 • Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwm, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu)
 • w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w:
  • szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,
  • szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych,
 • nie przekroczyli wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium).

2.Jak długo można pobierać stypendium?

Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Istnieje możliwość kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

3.Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

 • Stypendium udzielane jest na wniosek bezrobotnego.
 • O przyznaniu stypendium powiatowy urząd pracy powiadamia wnioskodawcę w formie decyzji administracyjnej w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Stypendium przysługuje w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.
 • Stypendium wypłaca się z dołu, za kalendarzowe okresy miesięczne.

UWAGA!
Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
osobie, której starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia bądź kontynuowania dalszej nauki stypendium w wysokości 20% przysługuje również od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3 (ocen: 8)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 29 grudnia 2009
Zmodyfikowano:04 lutego 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy