Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Pośrednictwo pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy pośredniczy w udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
Koordynatorem działań pomiędzy powiatowym urzędem pracy a zakładami pracy jest pośrednik pracy.

UTRZYMUJ STAŁY KONTAKT Z POŚREDNIKAMI PRACY !!!

Pośrednicy pracy są do dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wolsztynie
Osoby do kontaktów: 
Magdalena Patalas - (68) 384 35 81 wew. 118
Karolina Litwińska - (68) 384 35 81 wew. 119
Halina Piasek - (68) 384 35 81 wew. 120 

 
Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy jest:
  • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
  • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
  • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:
  • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy,
  • giełd pracy,
  • targów pracy.

GIEŁDY PRACY umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

TARGI PRACY są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.
 
Pracodawca ma możliwość wyboru pracownika spośród osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na zgłoszone miejsce pracy.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,7 (ocen: 7)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 04 lutego 2013
Zmodyfikowano:19 września 2014 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy