Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Rejestracja bezrobotnych » Krok 2 - Jakie dokumenty do rejestracji?
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Krok 2 - Jakie dokumenty do rejestracji?


Osoba przyglądająca się dokumentom to podpisu

Krok 2. Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji?

Zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
 • dyplom, świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
 • osoba niepełnosprawna oprócz w/w dokumentów , przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Dodatkowo należy przedłożyć w przypadku osób:

 • zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto ( w rozbiciu na poszczególne miesiące);
 • korzystających po ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego - zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania tych zasiłków wraz ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy – decyzję o utracie prawa do renty oraz zaświadczenie z ZUS o okresie jej pobierania;
 • zwolnionych z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;
 • będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej – zaświadczenie o powierzchni tej nieruchomości;
 • będących współmałżonkami lub domownikami w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe – decyzję z KRUS o podleganiu bądź nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • prowadzących działalność gospodarczą – decyzję o wykreśleniu działalności z ewidencji oraz zaświadczenie z ZUS o okresie i podstawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta (dyrektor PUP) może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

 

 strzałka powrotu do poprzedniego krokuWróć do kroku 1

Przejdź do kroku 3 strzałka

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,5 (ocen: 6)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 01 czerwca 2011
Zmodyfikowano:10 lutego 2014 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy