Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Rejestracja poszukujących pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Rejestracja poszukujących pracy

W chwili obecnej nie mamy żadnych form aktywizacji dla tego działu.

Rejestracja poszukujących pracy

Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej

Rejestracji dokonuje się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie.

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

  • dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada, osoba niepełnosprawna dodatkowo przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Osoba bezrobotna, która ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia i udaje się do innego kraju EOG lub Szwajcarii w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni formularz (E303).

Transfer zasiłku dla bezrobotnych oznacza, że po przyjeździe do innego kraju będziemy mogli pobierać ten zasiłek przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wówczas, kiedy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma natomiast możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeśli chcemy pobierać „zagraniczny" zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, musimy zgłosić we właściwej instytucji kraju, w którym go otrzymujemy zamiar wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy. Najczęściej będzie to ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i go wypłaca. Należy też złożyć wniosek o wydanie formularza E303, który jest zaświadczeniem dotyczącym zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych.

Wniosek o wystawienie formularza E303 należy złożyć przed wyjazdem z państwa ostatniego zatrudnienia, o tyle wcześnie, aby otrzymać go przed opuszczeniem kraju i przyjechać do Polski z już wystawionym formularzem. Po przyjeździe do kraju mamy obowiązek zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce naszego zamieszkania, jako osoba poszukująca pracy i podporządkować się wymogom stawianym przez ten urząd.

Aby transferowany zasiłek mógł być wypłacony od dnia wyjazdu z państwa ostatniego zatrudnienia, musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce w ciągu 7 dni.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:22 kwietnia 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy