Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Akty prawne
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Akty prawne

Stan na dzień: 03 stycznia 2018


Ustawy

pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB
pdf

z dnia 19 czerwca 2009 r.

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

Dz.U.2016.734

118 kB
pdf

z dnia 11 października 2013

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Dz.U.2017.842

281 kB
pdf

z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U.2016.2046

583 kB
pdf

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy

Dz.U.2016.1666

813 kB
pdf

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Dz.U.2016.23

495 kB
pdf

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dz.U.2016.1808

303 kB

Rozporządzenia

pdf

z dnia 12 listopada 2012 r.

Rozp. MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Dz.U.2012.1299

123 kB
pdf

z dnia 23 kwietnia 2012

Rozp. MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dz.U.2015.1041

125 kB
pdf

z dnia 22 lipca 2011

Rozp. MPiPS w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

Dz.U.2011.155.921

109 kB
pdf

z dnia 21 kwietnia 2015

Rozp. MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Dz.U.2015.588

110 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozp. MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Dz.U.2014.667

203 kB
pdf

z dnia 7 sierpnia 2014

Rozp. MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Dz.U.2014.1145

742 kB
pdf

z dnia 20 sierpnia 2009

Rozp. MPiPS w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Dz.U.2009.142.1160

114 kB
pdf

z dnia 18 sierpnia 2009

Rozp. MPiPS w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U.2014.1189

113 kB
pdf

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Rozp. MPiPS w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

Dz.U.2014.497

140 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozp. MPiPS w sprawie programów specjalnych

Dz.U.2014.638

107 kB
pdf

z dnia 29 stycznia 2009 r.

Rozp. MPiPS w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Dz.U.2015.97

107 kB
pdf

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Rozp. MPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Dz.U.2015.543

179 kB
pdf

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozp. MPiPS w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Dz.U.2014.864

113 kB
pdf

z dnia 17 października 2007 r.

Rozp. MPiPS w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Dz.U.2015.102

115 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozp. MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

Dz.U.2014.631

106 kB
pdf

z dnia 29 marca 2010 r.

Rozp. Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Dz.U.2010.53.311

111 kB
pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Rozp. MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Dz.U.2017.2350

198 kB

Prawo Unii Europejskiej

Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy